Dobro došli Welcome Language:
Usluge

Izvođenje termotehničkih instalacijaNudimo izvođenje slijedećih instalacija:


 • uljne i plinske kotlovnice i toplinske stanice
 • toplovodni parovodi
 • centralno grijanje (radijatorsko, podno, ventiloknvektori, rashladni sustavi i postrojenja)
 • sustavi ventilacije i klimatizacije
 • split i multi-split sustavi klimatizacije
 • izolacije cjevovoda, kanala i postrojenja
 • prateći električarski radovi
 • izrada čeličnih konstrukcija
 • zavarivanje cjevovoda REL, MIG/MAG, TIG


Na izvedenim objektima često pružamo i usluge održavanja, redovnih servisa i hitnih intervencija.


Sve radove izvodimo s vlastitim kadrovima s višegodišnjim iskustvom.

Po potrebi navedene poslove u realizaciji prate i naši projektanti izradom potrebne dokumentacije, razradom detalja, te ishođenjem suglasnosti i dozvola.

Prema tipu dokumentacije


Okosnica tvrtke su naši projektanti, koji mogu stručno i kvalitetno voditi investiciju od prve ideje do useljenja u građevinu i puštanja u pogon.


    PREDINVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA


 • tehnološki programi (medicinski i sl.)
 • građevinski programi
 • idejna rješenja
 • ekonomske studije
 • prikupljanje dokumentacije iz katastra i zemljišnih knjiga


    LOKACIJSKE DOZVOLE


 • elaborati za lokacijske dozvole
 • prikupljanje suglasnosti
 • shođenje dozvola


    IDEJNI PROJEKTI


 • tehnološki projekti
 • arhitektonski projekti
 • projekti instalacija


    GLAVNI PROJEKTI


 • tehnološki projekti
 • arhitektonski projekti
 • projekti konstrukcija
 • - projekti strojarskih instalacija
 • - projekti elektroinstalacija
 • - elaborati


    GRAĐEVNE DOZVOLE


 • prikupljanje suglasnosti
 • ishođenje dozvola


    DOKUMENTACIJA ZA PONUDU


 • troškovnici
 • natječajna dokumentacija
 • raspis i vođenje natječaja
 • pomoć pri izboru izvoditelja radova


    IZVEDBENI PROJEKTI


 • troškovnici za izvođenje
 • izvedbena tehnička dokumentacija
 • projekti opremanja
 • projekti unutarnjeg uređenja


    NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA


 • projektantski nadzor
 • stručni i obračunski nadzor
 • provedba tehničkog pregleda i okončanog obračuna


    DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA

 • dokumentacija potrebna pri tehničkom pregledu

Prema vrsti objekata


Za svaki projekt sastavljamo radnu grupu naših projektanta i po potrebi stručnih vanjskih suradnika, koji surađuju od početka do kraja projektiranja i izvođenja radova. Imamo iskustva u projektiranju raznih vrsta građevina.


    MEDICINSKE I SRODNE GRAĐEVINE


 • zdravstvene stanice
 • domovi zdravlja
 • opće, specijalne i kliničke bolnice
 • medicinski centri
 • zavodi i instituti
 • laboratoriji
 • ljekarne


    ODGOJNO-OBRAZOVNE I SPORTSKE GRAĐEVINE


 • dječji vrtići i jaslice
 • škole
 • internati
 • polivalentne sportske dvorane


    KULTURNE I VJERSKE GRAĐEVINE


 • crkve i župni dvorovi
 • kulturni centar


    STAMBENE I STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE


 • višestambene zgrade s poslovnim prostorima
 • obiteljske stambene kuće i stambeni nizovi
 • kuće za odmor i slobodno vrijeme
 • garaže


    POSLOVNE GRAĐEVINE


 • poslovne i upravne zgrade
 • prodavaonice maloprodaje
 • tržnice
 • banke


    ZGRADE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO


 • hoteli i moteli
 • apartmanska naselja
 • restauranti i caffe barovi


    VELETRGOVAČKI CENTRI I SKLADIŠTA


    INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE


 • prerada voća i povrća
 • mesna industrija
 • ljevaonica mikroljeva
 • stolarski pogoni
 • energane industrijskih pogona