ZDRAVSTVENI OBJEKTI

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – lokacija Sušak

ZGRADA D3.1-2, 2a

DJEČJA BOLNICA I KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

ZGRADA D3.1-2, 2a - DJEČJA BOLNICA I KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO sastoji se od slijedećih tehnoloških cjelina:


(-2. podrum) je podzemna garaža s centralnom jezgrom, te u aneksu prostori centralne sterilizacije i servisa kreveta;

(-1. podrum) je podzemna garaža s centralnom jezgrom, te u aneksu prostori centralne garderobe i prostora davaoca krvi;

(0. prizemlje) je Hitan prijam (s južne strane), odjel CT, RTG dijagnostika, fizikalna terapija, mliječna kuhinja, centralna priprema antineoplastične terapije, humana reprodukcija (IVF), dva tehnička prostora (toplinske podstanice), te ostali zajednički prostori;

(1. kat) je glavni ulaz u građevinu (sa sjeverne strane), Poliklinika i Dijagnostika pedijatrije, Dnevna bolnica pedijatrije i Ginekologije, citološki i histopatološki laboratorij, MR dijagnostika, te ostali zajednički prostori;

(2. kat) su dječji odjeli, ginekološki odjeli, ginekološka intenzivna njega, te ostali zajednički prostori;

(3. kat) su dječji odjeli, pedijatrijska intenzivna njega, ginekološki odjeli, te ostali zajednički prostori;

(4. kat) su jedinice intenzivne njege i jedinice intenzivnog liječenja novorođenčadi i djece, OP blok dječje bolnice, OP blok ginekologije, porođajni blok, te ostali zajednički prostori;

(5. kat) su prostori nastave, liječničke sobe, bolnički laboratoriji: Mikrobiološki laboratorij, Biokemijski laboratorij, Citogenetički laboratorij, laboratorij Transfuzija, te ostali zajednički sadržaji;

(6. kat) je klima-strojarnica, strojarnica dizala, te prostori za smještaj električnih uređaja.

 OPĆI PODACI 

 GODINA:

 2017. 2022.

 POVRŠINA:

 44 000 m²

 KATNOST:

 2 Podrum + Prizemlje + 6 Katova

 STATUS:

 Izvedeno

 LOKACIJA:

 Rijeka, Hrvatska