ZDRAVSTVENI OBJEKTI

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – lokacija Sušak

ZGRADA D3. 1-7 - BAROKOMORA I HIPERBARIČNA MEDICINA

ZGRADA D3. 1-8 - STANICA MEDICINSKIH PLINOVA

ZGRADA D3. 1-7 - BAROKOMORA I HIPERBARIČNA MEDICINA je suvremena medicinska ustanova - centar koja ima sljedeće uloge: liječenje određenog broja bolesti kisikom pod povećanim tlakom (hiperbaričnom oksigenoterapijom - HBO), adekvatno medicinsko osiguranje ronilačke aktivnosti u dijelu akvatorija, testiranje ronilaca i opreme u hiperbaričnim uvjetima, unaprjeđenje podvodnih aktivnosti.

Osnovna djelatnost tj. liječenje kisikom pod povećanim tlakom odvija se u posebnoj stacionarnoj komori - barokomori.

Uz  osnovni prostor HBO tretmana, tj prostoriju za smještaj barokomore u građevini su sljedeće grupe sadržaja: medicinski prostori, tehnička priprema, komunikacijski prostori (vjetrobran, hodnici), zajednički prostori (sanitarije, garderobe, spremišta, ostave) i uredski dio. Na katu su smješteni tehnički prostori.

ZGRADA D3. 1-8 - STANICA MEDICINSKIH PLINOVA za potrebe kompleksa Kliničkog bolničkog centra Rijeka na Sušaku za medicinske plinove kisik, komprimirani zrak 5 i 8 bara, vakuum i dušični oksidul.

 OPĆI PODACI 

 GODINA:

 2014. – 2016.

 POVRŠINA:

 2 800 m²

 KATNOST:

 Prizemlje + Kat

 STATUS:

 Izvedeno

 LOKACIJA:

 Rijeka, Hrvatska