ZDRAVSTVENI OBJEKTI

KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“ - Zagreb

REKONSTRUKCIJA KOMPLEKSA KLINIČKE BOLNICE „SVETI DUH"

DNEVNA BOLNICA S PODZEMNOM GARAŽOM

Prostor je organiziran u više etaža s jasno diferenciranim grupama prostora. To su prostori podzemne garaže i sadržaji Bolnice, odnosno Dnevne bolnice.

Uzimajući u obzir konfiguraciju terena na lokaciji, za garažni prostor se koriste ukopani dijelovi građevine, dok se radne prostorije i prostorije za boravak pacijenata orijentiraju tako da se maksimalno iskoristi mogućnost dnevnog osvjetljenja i prirodnog prozračivanja.

Etaža 153.80 je podrumska etaža, u potpunosti namijenjena za sadržaje podzemne garaže. Unutar etaže pod rampom smještena je sprinkler stanica s rezervoarom vode.

Etaža 157.60 je također podrumska etaža, namijenjena za sadržaje podzemne garaže. Na ovoj etaži u središnjem dijelu uz južno pročelje nastavno na komunikacije predviđen je podzemni hodnik koji spaja zgradu Dnevne bolnice s ostalim zgradama Bolnice.

Etaža 161.80 je ulazna etaža u odnosu na kotu terena uz južno pročelje. Duž južnog pročelja prolazi interna bolnička prometnica (ujedno i pristup za vatrogasno vozilo), te se u ovoj zoni formira dio gospodarskog dvorišta. Iz tog razloga u ovoj etaži projektirani su sadržaji koji su vezani na učestalu dostavu, odnosno na potrebu direktnog ulaza/izlaza na teren. Centralno je smješten pješački ulaz, s ulaznim hallom u nastavku. U hallu su organizirana osobna i bolesničko dizalo i glavno stubište.

Etaža 166.00 također je organizirana tako da se zona uz južno pročelje korisiti za medicinske  sadržaje i radne prostorije, a ukopani dio bez dnevnog svjetla za podzemnu garažu. U ovoj etaži organizirani su dijagnostički i specijalistički sadržaji dnevne bolnice, jedinice za terapiju i praćenje i nastavne prostorije. Na ovoj koti nalazi se i ulaz/izlaz u podzemnu garažu (sjeveroistočno pročelje).

Etaža 170.20 je  glavna ulazna etaža za vanjske pacijente. Glavni ulaz organiziran je sa sjevera u središnjem dijelu građevine. U nastavku je projektiran glavni ulazni hall s dizalima i glavnim stubištem, te čekaonica za pacijente i centralni prijam/otpust u Dnevnu bolnicu. Iz ovog halla se distribuira promet pacijenata, osoblja i pratnje prema ostalim sadržajima.

Na etaži 174.40 u zapadnom dijelu građevine smješten je sadržaj jednodnevne kirurgije s četiri operacijske dvorane, pratećim prostorijama i prostorijama za pripremu pacijenata prije i  oporavak nakon zahvata. Osim bloka jednodnevne kirurgije na ovoj etaži, u istočnom krilu smještene su i prostorije uprave bolnice prema zadanim sadržajima.

 OPĆI PODACI 

 GODINA:

 2014. – 2019.

 POVRŠINA:

23 000 m²

 KATNOST:

 Podrum + Priz + potkrovlje

 STATUS:

 Izvedeno

 LOKACIJA:

 Zagreb, Hrvatska