ZDRAVSTVENI OBJEKTI

KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB

DOGRADNJA KLINIKE ZA TUMORE

Zgrada dogradnje je projektirana da medicinsko- tehnološki  i prostorno zaokruži kompleks Klinike za tumore. Nova zgrada je uglovnica, smještena uz Ilicu i Maričićevu ulicu. Zgrada je kompaktna puna forma  s odrezanim uglom na sjecištu ulica i istaknutim 1. katom prema zapadu, a 2.katom prema jugu.

Prostorije zgrade smještene su u dilatacijama 1, 2 i 3, te na etažama podrum, prizemlje i 5 katova.

U podrumu u dilataciji 1 i 2 smještena je sterilizacija s pratećim prostorijama za pranje i skladištenje sterilnog materijala. U prizemlju smještene su ordinacije i prostorije za snimanje pacijenata. Na 1. katu u dilataciji 1 smještene su ambulante, sobe liječnika, praonica posuđa i pripadajući pomoćni prostori (spremišta, čistaći pribor, otpad i sl.). U dilataciji 2 na 1. katu nalaze se prostorije liječnika, prostori za pretrage i ispitivanje uzoraka urina.

Na 2. i 3. katu smještene su ordinacije i bolesničke sobe. Na 4. katu smješten je operacioni blok, prostor za postoperativni nadzor, intenzivna njega i sobe osoblja OP bloka. Na 5. katu u dilatacijama 1 i 2 smještena je strojarnica, dvorana za sastanke i restoran osoblja. Na dilataciji 3 na katovima 2-5 smještena je doktorska soba, spremište i prostorija za smještaj CNUS-a.

 OPĆI PODACI 

 GODINA:

2008. – 2009.

 POVRŠINA:

10 000 m²

 KATNOST:

Podrum + Prizemlje + 5 kata

 STATUS:

Izvedeno

 LOKACIJA:

Zagreb, Hrvatska