ZDRAVSTVENI OBJEKTI

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – lokacija Sušak

ZGRADA D3. 1-3 TERMOENERGETSKI BLOK, CENTRALNA KUHINJA, SERVISNI POGONI I RADIONICE

ZGRADA D3. 1-9 OTVORENO VIŠEETAŽNO PARKIRALIŠTE

ZGRADA D3. 1-3 TERMOENERGETSKI BLOK, CENTRALNA KUHINJA, SERVISNI POGONI I RADIONICE i ZGRADA D3. 1-9 OTVORENO VIŠEETAŽNO PARKIRALIŠTE sastoji se od slijedećih tehnoloških cjelina:


TEHNIČKI PODRUMI - Iz konstruktivnih razloga kao i za potrebe instalacijskog povezivanja budućih zgrada izgrađen je tehnički podrumi na 2 etaže.

(-1 podrum) su sadržaji samoposlužnog restorana i caffea, skladišni prostori službe nabave, garderoba osoblja centralne praonice rublja, skladištima i tehnički prostori u službi elektro opskrbe. U sjevernom dijelu ove dilatacije smještena je sprinkler stanica sa sprinkler rezervoarima, radionice tehničke službe, a u južnom dijelu je spojni hodnik. 

(0. prizemlje) Prizemna etaža prati tlocrtne gabarite podruma, osim na sjevernom dijelu tlocrta, gdje se uvlačenjem vanjskog prostora u gabarit zgrade formira nastavak gospodarskog dvorišta Bolnice. Prizemlje sa sadržajima centralne bolničke kuhinje s direktnim ulazom s terena. Nastavno prema sjeveru smješteni su sadržaji centralne bolničke praonice rublja, te sasvim sjeverno (uz gospodarsko dvorište) sadržaji neutralizacije bolničkog infektivnog otpada i trafostanica.

(1. kat)  U južnom dijelu kat je smještaj sadržaja tehničke i informatičke službe Bolnice – uredske prostorije i servisi, kao i server soba i soba s centralnim nadzornim sustavom. Prema sjeveru su ventilostrojarnica i energana. Sasvim sjeverno smješteni su uredi i pomoćne prostorije raznih bolničkih službi.

(2. kat i  3. Kat) Na ovim etažama je otvoren, natkriven parkirališni prostor. Pristup etažama predviđen je preko rampe sa zgrade D3-1.9. Parkiralište je namijenjeno zaposlenima.

Zgrada D3-1.9 ima dvije etaže natkrivenog otvorenog parkirališta, te osigurano parkiranje na koti terena. Parkiralište je namijenjeno zaposlenima.  Dio prizemnog prostora zgrade D3-1.9 koristi se kao natkriveni, ograđeni prostor za smještaj kontejnera za komunalni i specijalni otpad, a korisni prostor ispod rampe za smještaj priručnih skladišta, skladišnog prijema i smještaj agregata.

 OPĆI PODACI 

 GODINA:

 2017. 2022.

 POVRŠINA:

 21 200 m²

 KATNOST:

 2 Tehnički podrum + Podrum + Prizemlje + 3 Kata

 STATUS:

 Izvedeno

 LOKACIJA:

 Rijeka, Hrvatska