ZDRAVSTVENI OBJEKTI

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – lokacija Sušak

ZGRADA D3. 1-6 - HEMODIJALIZA

ZGRADA D3. 1-6 – HEMODIJALIZA ima četiri etaže s ukupno šest soba u kojima istovremeno može boraviti četrdesetak pacijenata i jedna je od najsuvremenijih dijaliza u široj regiji. Osim šest soba za pacijente, u suvremeno uređenoj zgradi dijalize nalazi se i nefrološka ambulanta, ambulanta za transplantaciju bubrega, ambulanta za hipertenziju i KMAT, ambulanta za peritonejsku dijalizu, ultrazvučna dijagnostika, dnevni boravak bolesnika na hemodijalizi, prostorni dnevne bolnice, predavaonica, kao i prostorije Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika.

 OPĆI PODACI 

 GODINA:

 2006. – 2008.

 POVRŠINA:

 3 600 m²

 KATNOST:

 Prizemlje + 3 Kata

 STATUS:

 Izvedeno

 LOKACIJA:

 Rijeka, Hrvatska