ZGRADE FARMACEUTIKE I LABORATORIJA

KRKA JASTREBARSKO

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

U industrijskoj zoni grada Jastrebarskog  nalazi se Distributivno proizvodni centar KRKA. U sklopu građevine nalaze  se prostori za proizvodnju, skladištenje, uredski prostori, laboratoriji, te zajednički prostori za zaposlene.

Rekonstrukcija i dogradnja postojećih skladišno distribucijskih sadržaja i u njima izgradnja proizvodnog pogona za proizvodnju lijekova zbog proširenja asortimana. Planirani zahvat predviđa osim radova unutar postojeće hale i sadašnjeg skladišta i izgradnju dodatnih tehničkih prostora na sjevernoj i južnoj strani, te nove trafostanice i sprinkler postaje. Dio prostora za urede izvest će se na sadašnjim terasama, njihovim popunjavanjima, tako da se mijenjaju postojeći gabariti i vizura građevine.

(0 prizemlje) Zapadni dio je predviđen za proizvodnju, pakiranje i skladištenje, te ulazno izlazna rampa. Istočni dio je glavni ulaz s garderobama osoblja, restoranom i dijelom postojeća proizvodnja i pakiranje.

(1 kat) Ovo je međuetaža na kojem se nalaze garderobe sa sanitarijama vezanih na proizvodni dio pogona, te čajna kuhinja.

(2 kat)  na ovoj etaži su uredi, te proizvodni dio u čistim prostorima. sa strojarnicama i skladištem sirovina i ambalaže, te kotlovnicom. Na ovoj etaži nalazi se spoj s novom strojarnicom i radionicama za održavanje,  prostori za održavanje i radionice.

(3 kat) predviđen je za laboratorije s pripadajućim prostorima.

(4 kat) je ventilostrojarnica.

 OPĆI PODACI 

 GODINA:

2014. - 2016.

 POVRŠINA:

rekonstrukcija: 2 200 m² ; dogradnja: 1 500 m²

 KATNOST:

Prizemlje + 4 Kata

 STATUS:

Izvedeno

 LOKACIJA:

Jastrebarsko, Hrvatska