ZGRADE FARMACEUTIKE I LABORATORIJA

ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

POSLOVNO-LABORATORIJSKA ZGRADA

Namjena građevine  laboratorijskih, uredskih  i skladišnih prostora za potrebe Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske i Zavoda za voćarstvo. Prostorna organizacija je dogradnja zatečene zgrade bivšeg ljetnikovca sa sjeverne strane tako da s dograđenim dijelom čini funkcionalnu i oblikovnu cjelinu.


U prostorima bivšeg ljetnikovca

(-1 podrum) su  prostori za povremene prezentacije, razgovore.

(0.prizemlje) je predviđeno za uredski prostor ravnatelja i tajnice, te soba za odmor povremenih gostiju – poslovnih partnera. Uz navedene prostore tu su još soba za sastanke, arhiva, sanitarni prostori, te manje spremište (za čistu posteljinu i sl.).

(1. i 2. kat) Na prvom i drugom katu smještenih u tornju predviđa se prostor soba za sanitarijama. Veza sa salonom za odmor u prizemlju  je postojećim kovanim i dekorativnim kružnim stubištem koji se sanira i zadržava.


Poslovna zgrada Zavod za zaštitu bilja

(-1 podrum) Na istočnom dijelu gdje teren pada za približno jednu etažu predviđa se suterenska etaža.
Tu je  odjel za fitopatologiju s laboratorijima, uredi, klima komore. U sjevernom dijelu predviđeni su tehnički prostori za pogon i održavanje, te odvojeno s vlastitim vanjskim ulazom ULO i CA jedinice Zavoda za voćarstvo.

(0prizemlje) su organizirani prostori ureda i laboratorija s pratećim sadržajima.
Na ulaznu zonu s hall-om vezan je zajednički prostor administracije, te hodnik za dio s laboratorijima i postojećom građevinom.

(1.kat) Organizacijski, kat je namjenjen za Zavod za voćarstvo s laboratorijem, uredskim prostorijama te odjel herbologije Zavoda za zaštitu bilja

 OPĆI PODACI 

 GODINA:

2007. – 2012.

 POVRŠINA:

Ljetnikovac: 270 m² ; Poslovna zgrada: 3 200 m²

 KATNOST:

Ljetnikovac: Podrum + Prizemlje + 2 Kata
Poslovna zgrada: Podrum Podrum + Prizemlje + Kat

 STATUS:

Izvedeno

 LOKACIJA:

Zagreb, Hrvatska