POSLOVNE I INDUSTRIJSKE ZGRADE

PLIVA

KOMPLEKS API POGONA/SINTEZA SM1,VNS,SM2 U SAVSKOM MAROFU

OBRADA PROCESNIH PLINOVA RTO

Zahvat – rekonstrukcija i dogradnja uređaja PLIVA na lokaciji Savski Marof za obradu procesnih plinova odsisne ventilacije iz postojećih proizvodnji aktivnih farmaceutskih supstanci (Sinteza SM1, višenamjenska sinteza VNS i Sinteza SM2) na centralnoj jedinici regenerativnog termičkog oksidatora (RTO s HCl skruberom) radi Mjere zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

 OPĆI PODACI 

 GODINA:

2012. - 2013.

 UREĐAJ:

RTO - regenerativna termička oksidacija

 STATUS:

Izvedeno

 LOKACIJA:

Savski Marof, Hrvatska